Giellaoahpat / Grammars

1738 Pehr Fiellström: Grammatica Lapponica.
1743 Henrik Ganander: Grammatica Lapponica.
1748 Knud Leem: En Lappisk Grammatica Efter den Dialect, som bruges af Field-Lapperne udi Porsanger-Fiorden.
1780 Erik Lindahl & Johan Öhrling: Lexicon Lapponicum, cum interpretatione vocabulorum Sveco-Latina et indice Svecano Lapponico.
1832 Rasmus Rask: Ræsonneret lappisk Sproglære efter den Sprogart, som bruges af Fjældlapperne i Porsangerfjorden i Finmarken. En Omarbejdelse af Prof. Knud Leems Lappiske Grammatica. (Geahčča maiddái nuppi veršuvnna / See another version here.)
1840 Paul Anton Fedor Konstantin Possart: Kleine lappländische Grammatik, mit kurzer Vergleichung der finnischen Mundarten.
1840 N. V. Stockfleth: Grammatik i det lappiske Sprog saaledes som det tales i norsk-Finmarken. Förste Del. Bogstav- og Formlæren.
1846 Johan Fritzner: Bemærkninger ved Pastor Stockfleths Grammatik i det lappiske Sprog, 1ste Del.
1854 Elias Lönnrot: Ueber den Enare-lappischen Dialekt.
1856 J. A. Friis: Lappisk Grammatik. Udarbeidet efter den finmarkiske Hoveddialekt eller Sproget, saaledes som det almindeligst tales i norsk Finmarken.
1858 Anders Andelin: Anteckningar i lappska språkets grammatik.
1866 Pál Hunfalvy: A Lapp nyelv.
1881 Ignácz Halász: Svéd-lapp nyelvtan és olvasmányok.
1882 Sigvard Nielsen: Lappisk Elementærlærebog.
1887 Jens Andreas Friis: Ordbog over det lappiske Sprog med latinsk og norsk Forklaring samt en Oversigt over Sprogets Grammatik.
1891 K. B. Wiklund: Laut- und Formenlehre der Lule-lappischen Dialekte.
1894 K. B. Wiklund: Kleine lappische Chrestomathie mit Glossar.
1896 Ignácz Halász: Svéd-lapp nyelv. VI. Pite lappmarki szótár és nyelvtan rövid karesuandói lapp szójegyzékkel.
1901,
1915
K. B. Wiklund: Lärobok i lapska språket (1901),
Lärobok i lapska språket (Andra, reviderade upplagan.) (1915)
1937 А. Г. Эндюковский: Саамский (лопарский) язык.
2013 Olle Kejonen: 101 julevsáme verba. 101 lulesamiska verb.
Advertisements